BMV BENELUX MERKEN VERNIEUWING
Laatste artikelen

Onderstaand een reactie die veelzeggend is.

Beste webmasters, 

ik ben 2 weken geleden in contact geweest met BMV BV in Berlijn. Niet vanwege een merkverlenging maar als sollicitant. Ik had gesolliciteerd voor een baan met een vrij onduidelijke beschrijving, het ging om deeltijdwerk en kantoorwerkzaamheden met Nederlandse taalkennis als vereiste, en ik veronderstelde dat het ging om een naar Nederland exporterend bedrijf. Tot mijn vreugde werd ik voor een gesprek uitgenodigd. Eenmaal aangekomen, was ik verbaasd over de rommelige inrichting van het kantoor: versleten meubels, oude vergeelde beeldschermen, op de vloer verstrooid liggende brieven, dozen in de gangen, heel eigenaardig. Ik kreeg tijdens het gesprek toevallig de volledige naam van het bedrijf te zien: Benelux Merken Vernieuwing BV. Mijn werk zou bestaan uit facturen schrijven, telefoongesprekken voeren, rechercheren op het internet. Thuisgekomen werd me dankzij google al snel duidelijk wie ze zijn. Wat een zonde van mijn tijd! Om het kort te maken, de reden waarom ik u schrijf is, dat ze klaarblijkelijk nu vanuit Berlijn opereren, en ik u hun adres in Berlijn wil meedelen. Ze noemen zich in Berlijn "BMV GmbH" en zijn hier te vinden:

Lietzenburger Str. 9010719 Berlin

Misschien is dit al bekend, op internet vond ik alleen maar verwijzingen naar een Rotterdams adres.

Overigens werd mij meegedeeld, dat men Tsjechie, Polen, Belgie, Luxemburg en Nederland "doet". Ik weet helaas niet onder welke bedrijfsnaam zij hier opereren. Ik hoop dat deze informatie nuttig voor u is.

Met vriendelijke Groeten, 

Reacties (1)

NAAR ONZE MENING IS BMV BENELUX MERKEN VERNIEUWING BV EEN VORM VAN OPLICHTING.

Deze internetpagina wordt onderhouden door Merkenbureau Den Herder. Wij hebben deze domeinnaam geclaimd omdat het hieronder genoemde bedrijf merkhouders aanschrijft en deze merkhouders naar alle waarschijnlijkheid laat betalen voor diensten die niet worden verricht. Wij hopen dat deze wijze  een snelle en adequate manier is  klanten, die op het punt staan te worden opgelicht,  bewust te maken van deze praktijken. Wij hopen dat indien merkhouders worden aangeschreven door BVM, zij voor meer informatie zoeken op deze internet domeinnaam.

Langs deze weg willen wij onze cliënten waarschuwen voor het naar onze mening malafide bedrijf dat opereert vanuit Rotterdam.

Genoemd bedrijf schrijft merkhouders aan waarvan het merk over ongeveer negen maanden tot een jaar vervalt. Het bedrijf biedt diensten voor vernieuwing aan.

De kosten liggen vele malen hoger dan bij ons (en andere bureaus) en naar alle waarschijnlijkheid wordt voor het bedrag dat door deze organisatie wordt ontvangen geen enkel werk verricht.

Navraag bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom leerde ons dat het bedrijf dat deze diensten aanbiedt, te weten BMV, niet in de merkenregisters voorkomt als merkengemachtigde. Daarmee wordt duidelijk dat geen enkele actie tot vernieuwing door dit bedrijf lijkt te zijn ondernomen.

Wij hadden contact met BVM en men verzekerde ons dat BMV correct opereert en dat de brief slechts een herinnering tot vernieuwing bevat. De vernieuwing wordt volgens het bedrijf in werking gezet na betaling.

Dat BVM nog niet was ingeschreven als gemachtigde lag, volgens de secretaresse van BMV, aan het feit dat de activiteiten van BMV pas afgelopen vrijdag waren gestart (vrijdag 4 februari 2011, TDH).

Dat de aanbieding die men verzendt zeer veel lijkt op de herinnering die wordt of werd verzonden door ARPI wordt door BVM als zeer toevallig bestempeld. Overigens, deze ARPI staat bekend als notoire oplichter en wordt vele malen genoemd bij Tros Radar en Meldpunt Fraudebestrijding

Of niemand is op deze aanbiedingen ingegaan (er zijn immers geen vernieuwingen verricht op naam van gemachtigde BMV, of BMV regelt de vernieuwing wel, maar laat zich niet aanstellen als gemachtigde), of dit bedrijf steekt € 960,00 in haar zak en doet niets voor dat toch al veel te hoge bedrag. Kortom, op zijn minst een zeer twijfelachtige service voor een fabelachtige prijs.

Caveat emptor, koper wees op uw hoede.

 Vriendelijk verzoeken wij u indien u berichten van deze organisatie ontvangt ons in te lichten.

Voor de goede orde geven wij een voorbeeld van de brief van BMV en die van ARPI. U treft deze afbeeldingen aan in het album ZOEK DE VERSCHILLEN.

 

 

Reacties (3)
Categorieën